ALFA IN - výroba, poradenství, prodej a servis

Zákaznické úpravy

Firma ALFA IN nabízí zákazníkům individuální úpravy např. svařovacích hlav. Díky vlastnímu oddělení techniků a konstruktérů je možné splnit požadavky zákazníků přesně na míru pomocí úprav standardních svařovacích orbitálních hlav. Zákaznické úpravy jsou vhodné zejména pro pracovní proces, kde je předpokládána častější opakovatelnost svárů.

Výstupním produktem je kompletně otestovaný a připravený výrobek pro pracovní proces. Samozřejmostí je dodávka včetně návodu k obsluze, proškolení obsluhy, předvedení a nastavení.

Ukázky zákaznických úprav:

Svařování otevřenou hlavou sondy do trubkovnice s omezeným prostorem

Svařování otevřenou hlavou z vnitřní strany trubky o malém vnitřním průměru

Pro Vaše zákaznické úpravy nás kontaktujte.